Pagini

luni, 15 august 2011

ADORMIREA MAICII DOMNULUI
15 August 
Adormirea Maicii Domnului
(Sfantă MĂRIA MARE  ) 
Sfânta Fecioară Maria, ca una care s-a învrednicit de cinstea excepțională de a naște cu trup pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, este venerată în cultul ortodox ca cea dintâi și cea mai mare dintre toți sfinții, fiind „Mai cinstită decât heruvimii și mai preamărită fără de asemănare decât serafimii".  De aceea, cinstirea care se dă Mariei în creștinism (ortodox, catolic, anglican) se numește în termeni teologici iperdulie sau supravenerare (sau preacinstire)
Rugăciune făcătoare de minuni către Fecioara Maria                            
 Preasfântă  Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi îndrept gândul, inima şi toate simţurile şi te rog cu lacrimi:
Pâna când Măicuţa a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ?
Până când vrăjmaşii nevăzuţi ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieţilor oameni?
Până când vor pângări si vor necinsti trupurile, sufletele si vieţile lor?
Înşelându-i ca să nu cunoască  adevarul, să nu  îndeplinească poruncile divine şi să nu dea slavă si cinste pururi măritului Dumnezeu Cel  în Treime închinat: Tatăl, Fiul si Duhul Sfânt?
Ridică-te Stăpână  Atotbună  şi zdrobeşte-i  pe vrăjmaşii noştri şi ai Fiului tău iubit Isus Hristos îngrozindu-i cu nebiruita-ţi  sfinţenie îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu.
Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propăvăduirea evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogaţi, săraci, necăjiti, bolnavi, pentru cei prigoniţi, pentru credintă, pentru salvarea  celor rătăciţi, pentru cei răposaţi.
Ajută-ne să ne pocăim de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunţăm la păcate, vicii si necredinţa.
Ajută-ne sa nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele fiinţe rănite atat de mult de vrăjmas.
Roagă-te Măicuţă Sfântă  şi pentru aceste nevoi ale mele... (rosteşti acum necazurile pe care le ai şi dorinţele pe care  să ţi le împlinească Maica Domnului)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, în vecii vecilor.
Amin.
Rugăciunea trebuie rostită de 5 ori /zi timp de 10 zile
LA MULŢI ANI TUTUROR ACELORA, CARE VĂ SĂRBĂTORIŢI ONOMASTICA ÎN ACEASTĂ  ZI!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Daca aveti ceva de spus, exprimati-va aici: