Pagini

luni, 30 mai 2016

La 31 mai aniversăm ZIUA REZERVISTULUI MILITAR


LA MULȚI ANI, CAMARAZI!MESAJUL        
CONSILIULUI DIRECTOR adresat membrilor   ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ/APĂRARE N.B.C./C.B.R.N.   ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE ocazionat de   ZIUA REZERVISTULUI MILITAR    31 mai 2016
Aniversarea a 91 ani de la înfiinţarea primei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a 26 de ani de la reluarea tradiţiei de către Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” şi a 6 ani de la  instituirea “Zilei Rezervistului Militar” prin Hotarârea Guvernului nr.467 din 12 mai 2010, ne oferă onorantul prilej de a vă adresa sincere felicitări, sănătate şi tot ceea ce este suprem şi meritaţi cu prisosinţă.
Sărbătorirea acestei zile constituie un îndreptăţit prilej de omagiere a eroilor căzuţi la datorie pentru patrie şi, totodată, un moment important de apreciere a eforturilor care vizează consolidarea identităţii naţionale. Astfel de aniversări - care îşi asumă trecutul - generează obligaţii morale şi civice profunde, atunci când ne referim la evenimente mari, cu impact deosebit asupra evoluţiei noastre istorice. Iată de ce, intr-un astfel de moment aniversar, cu valoare de simbol, ne înclinăm cu recunoştinţă în faţa memoriei acestor eroi pentru care slujirea idealurilor de libertate şi independenţă ale poporului român au reprezentat crezul suprem pentru care s-au jertfit.
O naţiune care se respectă îşi cinsteşte şi îşi omagiază actele istorice şi pe făuritorii lor, izvorând din  mareţia, istoria şi gloria OSTAŞULUI român.
Am făcut dovada ataşamentului faţă de ţară, dârzeniei, disciplinei, simţului datoriei şi al onoarei militare, puterii şi curajului pe care le-am apărat pe câmpurile de luptă, teatrele de operaţii şi le-am afirmat cu tărie decenii la rând, îndeplinindu-ne cu abnegaţie îndatoririle de cetăţeni şi ostaşi ai României, în drumul spre o construcţie democratică, europeană şi euro-atlantică.
Suntem generaţiile care şi-au consacrat viaţa activă, cu devotament, cu responsabilitate, cu demnitate şi cu onestitate slujirii, în cazul nostru ca ostaşi într-o instituţie cu destinaţie specială în articularea Oştirii Naţionale.


Este o zi importantă pentru toţi militarii şi vrem să ne aducem
 mereu  aminte  că aceşti  oameni au însemnat enorm pentru ţara
 în care trăim astăzi.
Ca oşteni care am slujit, de asemenea, sub tricolor ne înclinăm şi vă asigurăm de toată consideraţia şi profundul respect, perpetuu, stimaţi camarazi, file de cronică militară glorioasă încă în marş, ce s-au constiuit în adevărate pilde de eroism, conduită, ţinută şi viaţă militară.
Suntem bucuroşi să constatăm că Asociaţiile noastre acţionează în spirit camaraderesc, în armonie, pentru adoptarea în comun a unor măsuri de creştere a influenţei acestora asupra factorilor şi instituţiilor statului, pentru adoptarea unor acte normative legislative şi administrative menite să asigure o viaţă demnă şi decentă celor care timp de zeci de ani au fost în prima linie a luptei pentru apărarea patriei, a valorilor naţiunii române şi a ordinii publice, fapte ce constituie chezăşia activităţilor noastre viitoare.
Suntem încredinţaţi că, urmând aceste obiective, lărgind şi consolidând principiile democratice de acţiune,între asociaţiile noastre se vor statornici noi coordonate de colaborare şi întrajutorare reciprocă, spre binele cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi al familiilor acestora.
La ceas sărbătoresc vă adresăm din adâncul sufletului numai urări de bine, zile senine, linişte şi pace sufletească!
Totodată, ne rugăm la Bunul Dumnezeu pentru a ne tine în viaţă cât se poate de mult spre îndreptarea tinerei generaţii întru mândria de a fi român, cu dorinţa de a sluji cu devotement şi responsabilitate ROMÂNIA şi poporul său, dobândind vibraţia unică sub tricolor!vineri, 13 mai 2016

STATUL ȘI BĂNCILE, JAF DE PROPORȚII DIN BANII ROMÂNILOR      

 PESTE O JUMATATE DE MILION DE ROMÂNI BATJOCORIȚI DE CĂTRE  STAT ȘI BĂNCI,  ÎN CAZUL  DEPUNERILOR  DIN  PROGRAMUL       

 „BANCA PENTRU LOCUINȚE”
Sau cum poți fi înșelat printr-un contract în care statul apare  ca  garant al sumelor depuse, dar și al primelor „de stat” ce ar urma să fie acordate anual, sau  după o perioadă de depunere  de cinci ani, a sumei în lei, echivalente a cinci mii de euro (o mie anual). La semnarea contractului clientul a plătit în avans băncii un comision de deschidere   în valoare de cca. 150 euro, bani pe care acesta, cu bună știință, gândindu-se probabil la cei 1250 de euro ”garantați” de stat după cinci ani, dar și la dobânda promisă de bancă de 3%, acceptă să-i plătească fără nicio  rezervă. Programul respectiv a demarat în anul 2008 și pentru dezvoltarea lui au fost acceptate de către stat doar bâncile BCR și Raiffeisen.

Între 2013  și toamna lui 2015, clienții și-au primit primele de stat și dobânzile aferente la expirarea contractului, până când, Curtea de Conturi s-a trezit după 8 ani, că aceste contracte  au vicii  procedurale, amendând  în consecință băncile și dispunând  anularea acordării primelor de stat pentru toți deponenții, fără excepție. În această situație, clienții cărora le-a expirat contractul începând cu ianuarie 2016, deși aveau în extrasele de cont evidențiate primele de stat inclusiv pentru anul 2015,    s-au văzut în situația de a nu mai primi niciun ban din prima de stat, cei care cereau rezilierea la termen a contractului primind doar dobânda băncii din care s-au scăzut comisioanele, la care, dacă-i scădem și pe  cei 150 de euro plătiți la deschiderea contractului,  ajungem la concluzia că  echivalentul sumei primite este în jur de 5000 de euro, adică suma depusă în cinci ani de zile! Asta da afacere a statului ,  dar și a băncilor cu ”prostimea”. În concluzie, feriți-vă de orice fel de contracte de acest tip!