Pagini

duminică, 30 decembrie 2012

CALENDAR ORTODOX 2013

Creştinilor, ortodocşi şi nu numai, le ofer acest calendar pentru anul ce va să vină.
LA MULŢI ANI ! IANUARIE – GERAR  (31 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
 1             M             (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei  (Anul Nou)
 2             M             Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harţi)
 3             J               Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
 4             V              Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria  (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
 5             S               Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia  (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Ajunul Bobotezei) (Post)
 6             D              (†) Botezul Domnului (Boboteaza)  (†) Duminica Botezului Domnului; Ap. Tit II, 11-14; III, 4-7; Ev. Matei III, 13-17; glas 6, voscr. 9
 7             L               †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
 8             M             Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
 9             M             Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei (Post)
10           J              †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei;
11           V              † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Post)
12           S               Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia  (Sâmbăta după Botezul Domnului)
13           D Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe  Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 7, voscr. 10
14           L               Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina  (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15           M             Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16           M             Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul (Post)
17           J               †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
18           V              †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei (Post)
19           S               Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20           D              † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu  Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Corinteni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 8, voscr. 11
21           L               Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22           M             Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23           M             Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post)
24           J               Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei
25           V              †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului;  †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului (Post)
26           S               Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27           D              † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa  Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 1, voscr. 1
28           L               Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29           M             Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30           M             †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei (Post)
31           J               Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena
FEBRUARIE - FĂURAR (28 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
 1             V              Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas (Post)
 2             S               (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
 3             D              Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana  Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 2, voscr. 2
 4             L               Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
 5             M             Sf. Mc. Agata şi Teodula
 6             M             Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare (Post)
 7             J               Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
 8             V              Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria (Post)
 9             S               Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie  (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
10           D              †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina  Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanţilor); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 3, voscr. 3
11           L               Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12           M             Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13           M             Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei (Post)
14           J               Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15           V              Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria (Post)
16           S               Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
17           D  Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria  Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4
18           L               Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19           M             Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
20           M             Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion (Post)
21           J               Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
22           V              Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Post)
23           S               † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24           D              †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului  (Începutul Triodului)  Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
25           L               Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26           M             Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor
27           M             Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Harţi)
28           J              †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie
MARTIE – MĂRŢIŞOR  (31 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore
 1             V              Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Harţi)
 2             S               Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor
 3             D              Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc  Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 6, voscr. 6
 4             L               Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui
 5             M             Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul
 6             M             Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post)
 7             J               Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie
 8             V              Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Post)
 9             S               †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian  (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
10           D              Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie  Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
11           L               Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
12           M             Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
13           M             Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia  (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
14           J               Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
15           V              Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau  (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
16           S               Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
17           D  Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful  (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză) Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 8, voscr.  8
18           L               Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion  (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
19           M             Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul  (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
20           M             Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
21           J               Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
22           V              Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
23           S               Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui  (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
24           D              Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Dezlegare la ulei şi vin).  Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
25           L               (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26           M             Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia  (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27           M             Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Post)
28           J               Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29           V              Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Post)
30           S               Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula  (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
31           D  Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Dezlegare la ulei şi vin)  Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10
APRILIE – PRIER (30 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
 1             L               Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)
 2             M             Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Post)
 3             M             Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
 4             J               Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)
 5             V              Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)
 6             S          Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida  (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
 7             D              Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Dezlegare la ulei şi vin)  Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11
 8             L   Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Post)
 9             M             Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10           M             Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Post)
11           J  †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Post)
12           V             †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Post)
13           S               Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul  (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
14           D             †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei şi vin)  Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr. 1
15           L               Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Post)
16           M             Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Post)
17           M             Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei  (Denia Canonului cel Mare) (Post)
18           J               Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina (Post)
19           V              Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie  (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
20           S              †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu  (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
21           D              Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Dezlegare la ulei şi vin)  Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 5, voscr. 2
22           L               Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Post)
23           M             †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie (Post)
24           M            †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta (Post)
25           J               Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Post)
26           V              Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Post)
27           S               Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon  (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
28           D              Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia  (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la peşte)  (†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlpărilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
29           L               Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt.  (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi apă)
30           M             Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei  (Denia de Marţi seara) (Numai seara, pâine şi apă)
MAI - FLORAR (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore
 1             M             Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora  (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine şi apă)
 2             J               Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului  (Sf. şi Marea Joi - Pomenirea morţilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
 3             V             †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie  (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
 4             S               Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor (Post negru)
 5             D              (Vecernia Învierii)  (†) Duminica Sfintei Învieri (Sfintele Paşti); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17  Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian 
 6             L               (†) A doua zi de Paşti; Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
 7             M             (†) A treia zi de Paşti; Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
 8             M             †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Harţi)
 9             J               Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10           V              †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie (Harţi)
11           S               Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12           D             †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului  Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
13           L               Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14           M             Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15           M             Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei (Dezlegare la peşte)
16           J               Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17           V              Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan (Dezlegare la peşte)
18           S               Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19           D              Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon  Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
20           L               Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21           M             †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22           M             Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa (Dezlegare la peşte)
23           J               Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24           V              Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Dezlegare la peşte)
25           S               † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26           D              Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena  Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
27           L              Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul
28           M             Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie
29           M             Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru  (Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii) (Dezlegare la peşte)
30           J               Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31           V              Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie (Dezlegare la peşte)
IUNIE – CIREŞAR  (30 zile)
ziua 15 ore, noaptea 9 ore
 1             S               Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
 2             D             †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului  Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
 3             L               Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
 4             M            †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
 5             M             Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Dezlegare la peşte)
 6             J               Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria
 7             V              Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Dezlegare la peşte)
 8             S              Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
 9             D              Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata  Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
10           L               Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11           M             Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii
12           M             Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul  (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
13           J               (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru
14           V              Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Dezlegare la peşte)
15           S               Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin
16           D              Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu  (Rugăciunea lui Iisus)  Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
17           L               Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail
18           M             Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19           M             Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la peşte)
20           J               Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului
21           V              Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie  (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
22           S              †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction  (Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
23           D              Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr.  Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
24           L               (†) Sf. Treime; (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana  (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)
25           M             Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie  (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Dezlegare la ulei şi vin)
26           M             Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)
27           J               Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la ulei şi vin)
28           V              Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)
29           S               (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel  (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
30           D              † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ  Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
IULIE - CUPTOR (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore
 1             L              †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
 2             M             † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
 3             M             Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
 4             J               Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
 5             V              † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie (Post)
 6             S               Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
 7             D              Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel  Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
 8             L               Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion
 9             M             Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10           M             Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan (Post)
11           J               Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12           V             †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul (Post)
13           S               Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara
14           D              Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul  Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
15           L               Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16           M             Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17           M             Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Post)
18           J              †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19           V              Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Post)
20           S               †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21           D              Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia  Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
22           L               Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23           M             Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24           M             Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25           J               Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26           V             †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma (Post)
27           S               †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28           D              Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu  Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
29           L               Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30           M             Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei  (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31           M             Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea  (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post)
AUGUST  - GUSTAR (31 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
 1             J               Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
 2             V              Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
 3             S               Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei şi vin)
 4             D              Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Dezlegare la ulei şi vin)  Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
 5             L               Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
 6             M             (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
 7             M            †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
 8             J               Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
 9             V              Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
10           S  Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei şi vin)
11           D             †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei şi vin)  Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Ioan IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
12           L               Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13           M             Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei  (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14           M             Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia  (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15           J               (†) Adormirea Maicii Domnului
16           V              Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec (Post)
17           S               Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18           D              Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon  Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
19           L               Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20           M             Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21           M             Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust (Post)
22           J               Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23           V             Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum  (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului) (Post)
24           S               Sf. Sfinţit  Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25           D              Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit  Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
26           L               Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27           M             Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28           M             Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel (Post)
29           J               †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post negru)
30           V             †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului (Post)
31           S  Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina
SEPTEMBRIE  - RĂPCIUNE (30 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore
 1             D             †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol  (Începutul anului bisericesc)  Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
 2             L               Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
 3             M             Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
 4             M             Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
 5             J               Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
 6             V              Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie (Post)
 7             S               Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi  (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
 8             D              (†) Naşterea Maicii Domnului  Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Ioan III, 13-17; glas 2, voscr. 11
 9             L               Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău
10           M             Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11           M             Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin (Post)
12           J               Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul  (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13           V              Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian (Post)
14           S               (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
15           D             †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei  Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 1
16           L               Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17           M             Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18           M             Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19           J               Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20           V              Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Post)
21           S               Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona  (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci) (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22           D             †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin  Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 4, voscr. 2
23           L               † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24           M             Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25           M             Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26           J               †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27           V             †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia (Post)
28           S               † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29           D              Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia  Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 5, voscr. 3
30           L               Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani
OCTOMBRIE – BRUMĂREL (31 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
 1             M             †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
 2             M             Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
 3             J               Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
 4             V              Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena (Post)
 5             S               Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
 6             D              † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida  Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 6, voscr. 4
 7             L               Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
 8             M             Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
 9             M             Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10           J               Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11           V              Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila (Post)
12           S               Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13           D             † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie  Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 7, voscr. 5
14           L               †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15           M             Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16           M             Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin (Post)
17           J               Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18           V              † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post)
19           S               Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20           D              Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona  Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 8, voscr. 6
21           L              †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22           M             Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23           M             Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu (Post)
24           J               Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25           V              Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita (Post)
26           S               †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27           D              †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor  Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Fapte XII, 1-11; Efeseni IV, 7-13; Efeseni II, 14-22; Ev. Matei X, 16-22; Luca VIII, 41-56; glas 1, voscr. 7
28           L              †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29           M             Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30           M             Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31           J               Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah
NOIEMBRIE - BRUMAR (30 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
 1             V              Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (Post)
 2             S               Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist  (Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă)
 3             D              Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida  Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8
 4             L               Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
 5             M             Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
 6             M             Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
 7             J               Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
 8             V              †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri (Post)
 9             S              Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina
10           D              Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest  Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 3, voscr. 9
11           L               Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12           M            †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13           M             †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Post)
14           J               † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului  (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
15           V             †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv  (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
16           S               † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)
17           D              Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin)  Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 4, voscr. 10
18           L               Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Post)
19           M             Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)
20           M             Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)
21           J               (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22           V              Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post)
23           S               †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte)
24           D              Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)  Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 5, voscr. 11
25           L               †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie  (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26           M             Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin)
27           M             Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)
28           J               Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei şi vin)
29           V              Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post)
30           S               †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)
DECEMBRIE  - UNDREA (31 zile)
ziua 9 ore, noaptea 15 ore
 1             D              Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul  (Ziua Naţională a României) (Dezlegare la peşte)  Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege); Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 6, voscr. 1
 2             L               Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
 3             M            †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
 4             M             † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
 5             J               †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)
 6             V              †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
 7             S              †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
 8             D              Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la peşte)  Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2
 9             L               Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului Samuel (Post)
10           M             Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11           M             Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)
12           J               †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
13           V             †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin)
14           S               Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte)
15           D              † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte)  Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3
16           L               Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17           M             Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Post)
18           M            †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la ulei şi vin)
19           J               Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Dezlegare la ulei şi vin)
20           V              Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post)
21           S               Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle  (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
22           D             †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota (Dezlegare la ulei şi vin)  Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 1, voscr. 4
23           L               Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post)
24           M             Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia  (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25           M             (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26           J               A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei
27           V              A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul (Harţi)
28           S               Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul  (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
29           D              Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu  Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 2, voscr. 5
30           L               Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon
31           M             Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes  (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

2 comentarii:

  1. Icâ, dragu nieu La Mulţ Ani şî sanatati câ-i mai bunâ dicât tăti. La fel şî fameliei tali! Hai câ ti las, da fii atent la mini: nu mînca gras şî be răci, ca sâ nu ţî sî apleci!

    RăspundețiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Salut, PREPELEC!!! LA MULTI ANI CU SANATATE, pentru tine si cei dragi tie! Dupa cum vezi am scapat!

      Ștergere

Daca aveti ceva de spus, exprimati-va aici: