Pagini

miercuri, 30 mai 2018

31 MAI, ZIUA REZERVISTULUI MILITAR
MESAJUL     
CONSILIULUI DIRECTOR adresat membrilor                                                                         ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ/APĂRARE N.B.C./C.B.R.N.  ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE COSTIN D. NENIŢESCU”, ocazionat de ZIUA REZERVISTULUI  MILITAR,   31 mai 2018
Aniversarea a 93 ani de la înfiinţarea primei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a 28 de ani de la reluarea tradiţiei de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” şi a 8 ani de la  instituirea “Zilei Rezervistului Militar” prin Hotarârea Guvernului nr.467 din 12 mai 2010, ne oferă onorantul prilej de a vă adresa sincere felicitări, sănătate şi tot ceea ce este suprem şi meritaţi cu prisosinţă.
Sărbătorirea acestei zile constituie un îndreptăţit prilej de omagiere a eroilor căzuţi la datorie pentru patrie şi, totodată, un moment important de apreciere a eforturilor care vizează consolidarea identităţii naţionale. Astfel de aniversări - care îşi asumă trecutul - generează obligaţii morale şi civice profunde, atunci când ne referim la evenimente mari, cu impact deosebit asupra evoluţiei noastre istorice. Iată de ce, intr-un astfel de moment aniversar, cu valoare de simbol, ne înclinăm cu recunoştinţă în faţa memoriei acestor eroi pentru care slujirea idealurilor de libertate şi independenţă ale poporului român au reprezentat crezul suprem pentru care s-au jertfit.
O naţiune care se respectă îşi cinsteşte şi îşi omagiază actele istorice şi pe făuritorii lor, izvorând din  măreţia, istoria şi gloria OSTAŞULUI român.
Am făcut dovada ataşamentului faţă de ţară, dârzeniei, disciplinei, simţului datoriei şi al onoarei militare, puterii şi curajului pe care le-am apărat pe câmpurile de luptă, teatrele de operaţii şi le-am afirmat cu tărie decenii la rând, îndeplinindu-ne cu abnegaţie îndatoririle de cetăţeni şi ostaşi ai României, în drumul spre o construcţie democratică, europeană şi euro-atlantică.

              Suntem generaţiile care şi-au consacrat viaţa activă, cu
devotament, cu responsabilitate, cu demnitate şi cu onestitate slujirii, în cazul nostru ca ostaşi într-o instituţie cu destinaţie specială în articularea Oştirii Naţionale.
Este o zi importantă pentru toţi militarii şi vrem să ne aducem mereu aminte că aceşti  oameni au însemnat enorm pentru ţara în care trăim astăzi.
Ca oşteni care am slujit, de asemenea, sub tricolor ne înclinăm şi vă asigurăm de toată consideraţia şi profundul respect, perpetuu, stimaţi camarazi, file de cronică militară glorioasă încă în marş, ce s-au constiuit în adevărate pilde de eroism, conduită, ţinută şi viaţă militară.
Suntem bucuroşi să constatăm că Asociaţia noastră afiliată la Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ion Cuza“ acţionează împreună în spirit camaraderesc, în armonie, pentru adoptarea în comun a unor măsuri de creştere a influenţei acestora asupra factorilor şi instituţiilor statului, pentru adoptarea unor acte normative legislative şi administrative menite să asigure o viaţă demnă şi decentă celor care timp de zeci de ani au fost în prima linie a luptei pentru apărarea patriei, a valorilor naţiunii române şi a ordinii publice, fapte ce constituie chezăşia activităţilor noastre viitoare.
Suntem încredinţaţi că, urmând aceste obiective, lărgind şi consolidând principiile democratice de acţiune, între asociaţiile noastre se vor statornici noi coordonate de colaborare şi întrajutorare reciprocă, spre binele cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi al familiilor acestora.
La ceas sărbătoresc vă adresăm din adâncul sufletului numai urări de bine, zile senine, linişte şi pace sufletească!
Totodată, ne rugăm la Bunul Dumnezeu pentru a ne ține în viaţă cât se poate de mult spre îndreptarea tinerei generaţii întru mândria de a fi român, cu dorinţa de a sluji cu devotement şi responsabilitate ROMÂNIA şi poporul său, dobândind vibraţia unică sub tricolor!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Daca aveti ceva de spus, exprimati-va aici: